Over impact-marketing

Impact-marketing als strategische oplossing heeft zich gevormd in mijn hoofd in 2019 nadat ik mijzelf lang had gebogen over de vraag welke vernieuwing er aan de marketingkant van goede doelen nodig was. En waarom die...

Lees verder

Publicatie over de waarde van goede doelen

“Zonder goede doelen zou Nederland knarsend en piepend tot stilstand komen.” Dit is een prachtige samenvatting van de publicatie die ik samen met Impact House Grant Thornton voor Goede Doelen Nederland mocht maken! De uitspraak is...

Lees verder

Impact-denken blaast zuurstof door je organisatie

Als het woord ‘impact’ valt is het volgende woord vaak ‘meten’. En -al dan niet uitgesproken- volgen associaties als moeilijk, kostbaar en tijdrovend. In dit artikel wil ik je een andere kant laten zien. Namelijk...

Lees verder

Fondsenwerving voor preventie: een moeizame opdracht?

Zowel maatschappelijk als bij goede doelen is er steeds meer aandacht voor preventie. Of het nou is voor ontwikkelingshulp, gezondheid, natuurbescherming, rampenbestrijding of welzijn. Veel goede doelen worstelen met de verhouding tussen succesvol fondsenwerven op...

Lees verder

Impact maken met fondsenwerving. Het kán!

Traditioneel zijn goede doelen gefocust op de impact van bestedingen. Bij het Vlaamse Kom op tegen Kanker merken ze in de praktijk dat impact al start bij de fondsenwerving. Dat is nu ook aangetoond met...

Lees verder

Dubbele impact met dezelfde bloeddonatie

Wat een slimme pilot is Sanquin gestart. Waarschijnlijk is het voor hen, net als voor veel goede doelen, lastig om meer donateurs te werven die puur filantropisch, altruïstisch willen doneren. Mag bloed doneren dan ook...

Lees verder

Verhalen deelnemers versterken impact van events

“Hoi, ik doe 11-12 september mee met de Nacht van de Vluchteling. Sponsor mijn deelname of loop mee!” Dit bericht kreeg ik van een kennis van me, Hilje. Zo krijgen we ze allemaal met regelmaat...

Lees verder

We zijn (g)een fondsenwervende organisatie

We zijn (g)een fondsenwervende organisatie Onlangs zat ik in een brainstorm met directie en management van een goed doel. Toen ik betoogde dat je als goed doel niet meer zo sales gericht moet zijn, dat...

Lees verder

Risk appetite: je zou er trek van krijgen

Indrukken opgedaan tijdens het EVPA-congres met als thema ‘investing for impact’. Wat kan de traditionele filantropie daarvan leren? The valley of death. The financial ecosystem. BeCorp. SME. SPO’s en SIBs. Catalysing capital. Equity or debt ...

Lees verder

Goed nieuws! Er gebeuren mooie dingen in de sector!

Ik heb me afgelopen jaren vaak afgevraagd: gaat het er echt ooit van komen? Gaan we de verandering die nodig is in de goede doelensector nog meemaken? Het begint er nu toch echt op te...

Lees verder