Fondsenwerving voor preventie: een moeizame opdracht?

Zowel maatschappelijk als bij goede doelen is er steeds meer aandacht voor preventie. Of het nou is voor ontwikkelingshulp, gezondheid, natuurbescherming, rampenbestrijding of welzijn. Veel goede doelen worstelen met de verhouding tussen succesvol fondsenwerven op korte termijn en de belangrijke boodschap van preventie voor de langere termijn.

Gelukkig weten steeds meer organisaties hearts en mind van donateurs toch te veroveren met preventie. In een artikel voor De Dikke Blauwe schrijf ik erover. De rode draad in de goede voorbeelden is een combinatie van:

  • het onderwerp relevant te maken voor de ontvanger
  • het zo veel mogelijk in de huidige leefwereld van mensen te trekken
  • aan te reiken wat men nu zelf kan doen
  • en aan te tonen dat het effectief is

Het is daarom misschien minder makkelijk dan fondsenwerven voor rampen of andere urgente onderwerpen. De complexiteit van de boodschap van preventie doet een extra groot appèl op de creatieve en strategische kwaliteiten van communicatie en fondsenwerving. Maar naarmate preventie een groter onderdeel van beleid en bestedingen wordt, is het ook van belang om actief en creatief in te zetten op het organiseren van begrip en draagvlak ervoor. Impact maken en draagvlak daarvoor gaan nou eenmaal hand in hand bij goede doelen.

Je leest het hele artikel hier: https://www.dedikkeblauwe.nl/news/fondsenwerving-voor-preventie-een-moeizame-opdracht