Impact maken met fondsenwerving. Het kán!

Traditioneel zijn goede doelen gefocust op de impact van bestedingen. Bij het Vlaamse Kom op tegen Kanker merken ze in de praktijk dat impact al start bij de fondsenwerving. Dat is nu ook aangetoond met een impactonderzoek, uitgevoerd door Sanne Handgraaf (van Avance-impact) en Baukje Stam.

“We zien dat onze fondsenwervende campagnes meer doen dan louter geld inzamelen”, zegt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker. “Campagnes zoals Lichtpuntjes vervullen ook een deel van onze missie, namelijk kanker verzachten. Die impact willen we graag in kaart brengen en valoriseren.”

Lichtpuntjes tegen Kanker is geïnspireerd op Nederland geeft Licht van KWF. Marina van den Nouwenland, campagnemanager bij Kom op tegen Kanker, haalde het concept naar België. In overleg met KWF werd het concept aangepast aan de Vlaamse context.  Bij Lichtpuntjes worden mensen aangemoedigd om een lampion te kopen en zo een lichtpuntje op te dragen aan een dierbare. De naam van de dierbare wordt met de hand op de lampion geschreven. Alle lampionnen worden samengevoegd in het Grootste Lichtpunt tegen Kanker dat ontstoken wordt tijdens een (live) uitzending op Eén, het eerste tv-net van de Vlaamse openbare omroep.

Marina nam in 2021, bij de tweede editie van Lichtpuntjes, het initiatief om de impact in kaart te gaan brengen. “We weten dat  fondsenwervende campagnes niet alleen euro’s opleveren, maar ook andere effecten hebben. Mensen ervaren na een donatie meer affiniteit en belangstelling met het doel en kunnen zelfs een ambassadeursfunctie gaan vervullen. Maar wat bereiken we nog meer met onze campagnes, hoe maak je dat concreet en hoe zet je die wetenschap stelselmatig en strategisch in voor meer impact. Dat wilden we graag in kaart brengen.”

Sanne Handgraaf (Avance) en Baukje Stam en hebben in opdracht van Kom op tegen Kanker de impact van Lichtpuntjes op de deelnemers onderzocht. Op drie momenten: bij aanmelding, direct na de tv-uitzending en 2 maanden later. De respons was boven verwachting goed. De metingen bevestigen dat Lichtpuntjes inderdaad leidt tot gevoelens van verbinding, hoop, troost en steun. Mensen ervaren het gevoel iets bij te dragen aan de strijd tegen kanker en steun te geven aan mensen die met kanker te maken hebben (gehad). De effecten blijken er ook twee maanden na de uitzending nog te zijn en blijken vaak ook sterker dan deelnemers zelf bij aanmelding hadden verwacht!

Mooie resultaten, maar wat kun je daarmee? Marina: “We gaan de inzichten verwerken in het concept van de campagne; we streven ernaar dat mensen al in een vroeger stadium steun en troost ervaren, en hopen zelfs dat mensen dat zo sterk gaan ervaren dat ze liefst jaarlijks uitkijken naar dit evenement.”

Uit het onderzoek kwamen ook inzichten naar voren die helpen om de fondsenwervende resultaten te vergroten. Mensen duurzaam verbinden leidt tot oprechte betrokkenheid en steun voor het werk van Kom op tegen Kanker. Mensen vinden het prettig te voelen dat zij een steentje kunnen bijdragen aan de strijd tegen kanker. Het trekt ook veel nieuwe mensen, die Kom op tegen Kanker aan zich hoopt te kunnen verbinden.

De inzichten gaan verder dan Lichtpuntjes zelf. Kom op tegen Kanker gebruikt de uitkomsten om een conceptueel framework te ontwikkelen op basis waarvan ook bij andere (bestaande en nieuw te ontwikkelen) fondsenwervende campagnes gestuurd kan gaan worden op zoveel mogelijk elementen die direct bijdragen aan impact.