Dubbele impact met dezelfde bloeddonatie

Wat een slimme pilot is Sanquin gestart. Waarschijnlijk is het voor hen, net als voor veel goede doelen, lastig om meer donateurs te werven die puur filantropisch, altruïstisch willen doneren. Mag bloed doneren dan ook iets voor de donor opleveren?

Sanquin neemt bij donoren al standaard tests af die te maken hebben met de gezondheid van de donor en de veiligheid van het gedoneerde bloed of plasma. Naast bloeddruk en hartslag onderzoekt de bloedbank op infectieziekten en bloedwaarden (ijzer, hemoglobine). Driekwart van de donoren wil de uitslagen van die medische tests weten.

Wat als we die kennis nou eens inzetten om meer mensen warm te krijgen om donor te worden?, heeft Sanquin bedacht. Ze gaan vanaf begin 2022 eerste proefprojecten draaien door bij bloeddonatie tests aan te bieden die vroege stadia van kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en immuunaandoeningen aantonen.

Met deze slimme zet snijdt het mes aan meer kanten:

  • Meer bloed
  • Blije donoren
  • Meer kennis en vroege opsporing van aandoeningen

Zie: https://www.trouw.nl/binnenland/doneren-voor-een-ander-en-meteen-testen-voor-jezelf-bloedbank-sanquin-hoopt-op-nieuwe-donoren~b64e1cad/