Recent werk: mix van impact, marketing en strategie

Een greep uit de projecten die Baukje momenteel doet en recent deed:

IMPACT: ANALYSE, STRATEGIE en TRAINING

 • Proefdiervrij: impactanalyse en impactplan voor de optimale rol van de stichting in het ecosysteem van proefdiervrije innovaties
 • Kamer van Koophandel: ontwikkelen waardemodel van stakeholdertevredenheid en kwalitatief onderzoek
 • Gemeente Schiedam: impactgericht subsidiëren met Impact House – Grant Thornton
 • Diabetes Fonds: impactreis met mix van opleiding, strategie en vraagloket
 • Coöperatie  Leren voor Morgen: in company training i.s.m. Impact House – Grant Thornton
 • Christelijke Hogeschool Ede, Viaa en Driestar: marktverkenning haalbaarheid gezamenlijk onderzoeksfonds

MARKETING & IMPACT

 • Samenwerkingsverband Erkende Interventies (Trimbos, Vilans, KCS&B, Movisie, RICM, NJi): communicatiestrategie & -plan
 • Nierstichting: introductie werken met impactmarketing
 • Kom op tegen Kanker (Belgische Kankerbestrijding): in kaart brengen van de impact op deelnemers van fondsenwervende campagnes
 • Geldersch Landschap en Kasteelen: differentiatie donateurschap, sessies en advies
 • ING Nederland Fonds: interim manager partnerships
 • Longfonds: marketing manager a.i.
 • Hersenstichting: strategie verbinding fondsenwerving aan impact
 • Wandelnet: advies meerjarenfondsenwervingstrategie, positionering en ontwikkeling particuliere achterban
 • Strategie en positionering nieuw label Kansfonds (zie case)

ADVIES | COACHING | DAGVOORZITTER

 • Milieudefensie: begeleiden retraites Raad van Toezicht
 • Proefdiervrij: begeleiden kwartaal en jaarplan sessies
 • Sportvisserij Zuidwest Nederland: opzet en werkvormen regiobijeenkomst passend bij nieuwe meerjarenstrategie
 • Diverse lezingen over impact en hoe je de markt kunt betrekken bij je missie
 • World Animal Protection 3daagse workshop met landendirecteuren

ALS VRIJWILLIGER

 • Initiator, lid redactieraad en moderator van webinarprogramma van Goede Doelen Nederland
 • Voorzitter Betrokken Ondernemers Woerden
 • Expert / columnist De Dikke Blauwe
 • Buurthuis in mijn wijk: toekomstplan en positionering