Fonds Franciscus: een nieuw label van Kansfonds

Baukje hielp bij de strategie en positionering; het label is krachtig en oprecht gepositioneerd vanuit de degene naar wie het vernoemd is: Paus Franciscus en zijn visie op de mensen in de marge. De naam van de paus verwijst naar Franciscus van Assisi, een man die de leprozen omhelsde en hen aalmoezen gaf. Pure barmhartigheid, verwoord door de paus als: Gezegend zijn de handen die de armen omhelzen en hen helpen; dat zijn handen die hoop brengen. Gezegend zijn de open handen die niets terug verlangen, die onvoorwaardelijk helpen.

Hoe is dit vertaald naar de strategie van het Franciscusfonds?

Het fonds steunt initiatieven die er zijn voor de allerkwetsbaarsten in Nederland. Die initiatieven hebben vaak moeite hun hoofd boven water te houden. Het fonds biedt bijzondere steun, namelijk zowel tijdelijke financiering voor de exploitatie en bovendien intensieve begeleiding voor structurele oplossingen om te kunnen blijven voortbestaan. En dat is nog niet alles: het fonds betrekt mensen en organisaties die mee willen helpen, met kennis, tijd of geld in een speciale denktank.

En werkt het?

Nou en of! Het fonds heeft haar pijlen als eerste gericht op de situatie van de inloophuizen. Het enthousiasme onder die organisaties is groot en n de interesse om deel te nemen als hulpbieder ook, zowel qua financiering als qua inbreng in de denktank. Stefanie Lap van Kansfonds verklaart het succes kort en bondig met de woorden ‘het klopt gewoon’.

Je leest er meer over op: https://www.kansfonds.nl/themas/inloophuizen/fonds-franciscus/

Waarom is dit een typische Baukje-klus?

Inhoudelijk beleid en ‘marketing’ zijn hier mooi verweven. Het fonds is mede daarom een geloofwaardig initiatief; het is niet ingericht om onder een mooi label slim geld te werven, maar oprecht als een aanvulling op het werk van Kansfonds.