Publicatie over de waarde van goede doelen

“Zonder goede doelen zou Nederland knarsend en piepend tot stilstand komen.” Dit is een prachtige samenvatting van de publicatie die ik samen met Impact House Grant Thornton voor Goede Doelen Nederland mocht maken! De uitspraak is van Kees Zevenbergen, voormalig directeur Cordaid. Hij is een van de vele prominenten die we geïnterviewd hebben voor het boek dat je hier kunt downloaden.

Goede doelen ontstaan doordat burgers zich zorgen maken over het welzijn van kwetsbare mensen en dierennatuur, milieu en cultuur en zich daarvoor in willen zetten. Maar wat is nu de gezamenlijke kracht van goede doelen in onze samenleving? En welke waarde creëren goede doelen voor de samenleving?

Het boek ‘Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving’ beschrijft welke maatschappelijke functies goede doelen vervullen in onze samenleving. Goede doelen bieden niet alleen hulp en oplossingen, maar zijn ook aanjagers van verandering, hebben innovatieve kracht en agenderen zorgen van burgers bij overheid, politiek en de samenleving. Maar bovenal versterken zij het samenbindend vermogen in onze samenleving. Hoe dit werkt wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en bezien door de ogen van bestuurders, wetenschappers en opinieleiders.

Een andere veelzeggende quote uit dit boek komt van Herman Tjeenk Willink: “Een gezonde democratie kan niet bestaan zonder actief burgerschap”. Want in dit boek gaat het niet alleen over goede doelen, maar zoomen we ook uit naar de relatie tussen overheid, markt en civil society (waar goede doelen onderdeel van vormen). “Een pluriforme democratie floreert bij de gratie van samenwerking tussen overheid, markt en civil society.”

Deze uitgave is in Nieuwspoort gepresenteerd gevolgd door een panelgesprek met Tweede Kamerleden. De opname en het verslag daarvan vind je hier.