Diensten van Baukje

Mijn passie ligt bij het werken aan een actuele, gedragen visie en richtinggevende, inspirerende strategie.

Ik help dus graag bij het ontwikkelen van een koers die inspirerend is, houvast biedt, stakeholders verbindt en intern breed gedragen is. Daarbij werk ik vanuit de overtuiging dat organisaties die oprecht vanuit hun kracht én hun hart werken op blijvende en groeiende steun mogen rekenen. Vanzelfsprekend mission based, tegelijk market driven, dus met een heldere link tussen duurzame marktontwikkelingen en de missie.

Concrete diensten waar je me voor kunt inschakelen:

  • Koers en kaders helpen bepalen vanuit krachtige positionering met behoud van eigenheid
  • Kritische blik op je plannen
  • Stakeholders (in- en extern) betrekken bij plannen (o.a. deep democracy)
  • Projectmanagement
  • Analyse / audit huidige situatie, probleemdefinitie, strategische richtingen
  • Coaching managers en directie, liefst wandelend!
  • Strategiesessies met creatieve werkvormen
  • Verleden van een organisatie beschrijven; het verleden is van belang voor toekomststrategieën