Drie workshopdagen met internationale landendirecteuren

Voor een internationale dierenbeschermingsorganisatie heb ik samen met Jalbert Kuijper een driedaagse workshop geleid met de 12 internationale landendirecteuren. Doel: bespreken wat de consequenties zijn van de Strategy Beyond 2020 voor de landen; de strategie is vanuit het hoofdkantoor ontwikkeld. Aanpak: open discussie, niet te veel werkvormen (er was een soort werkvorm-moeheid bij de directeuren na alle sessies over de Strategy én door het gevoel weliswaar betrokken te worden maar niet echt gehoord). Achteraf hoorde ik van de directeuren: we hebben nog nooit zo’n lange bijeenkomst gehad met zo’n korte agenda:

 • Day One – Beyond 2020 and expectations of Country offices (and directors) in terms of strategy development and execution
 • Day Two – Income Generation and Beyond 2020 – Challenges and Solutions
 • Day Three – Critical success factors and next steps

Objectives of the workshop

 • Agree on a shared ambition
 • Determine critical success factors for fundraising growth Beyond 2020
 • Identify and prioritise risks that could limit effective fundraising integration and growth
 • Identify key risks and barriers to income growth for inclusion in global (and local) business plan(s)
 • Create a forum for local leaders to articulate a bold, local voice for fundraising

De discussie voerde langs grote thema’s als: wat betekent de groei-ambitie precies? In de beyond 2020 worden de aandachtsterreinen teruggebracht (om de impact op de focus domeinen te vergroten, systems change te realiseren). Wat zijn de risico’s hiervan en hoe vindt de transitie plaats? Hoe nemen we gedeelde verantwoordelijkheid en tonen we leiderschap?

Centrale model (zie afbeelding) is de schematische weergave van de fundamenten voor een groeistrategie:

 • Animal welfare at the heart – we always put animal welfare in the centre of our work
 • The three fundamental pillars for growth are impact, supporters / movement and income. All 3 need to grow to deliver change and impact for animals
 • Adjacent considerations are our brand and identity, our expertise and governance, organisational culture and knowledge