Typisch Baukje in 5 punten

Ik pak elke opdracht anders aan; toch is er een aantal basiselementen:

  1. Unieke, eigen oplossing / strategie / visie. Ik puzzel net zo lang totdat ik een oplossing heb die echt past bij de kracht van de organisatie en kansrijk is in de markt.
  2. Liever een heldere richting, pijlers en kaders dan uitgewerkte plannen. Een strategie die houvast biedt, is duidelijk over de richting en over de bouwstenen, benoemt versnellers of doorbraakplannen, en biedt verder ruimte voor de medewerkers om eigen invulling te geven.
  3. Creatief betrekken van de organisatie. In werkvormen die verrassen, die passen bij de vraag en die erop gericht zijn de betrokkenen naar een hoger plan te tillen. Ik geloof dat een adviseur niet boven, voor of tegenover je moet gaan staan, maar naast je, of liever nog: schuin achter je.
  4. Extern informatie ophalen door het voeren van gesprekken. Ik ben opgeleid als socioloog en onderzoeker. Er is werkelijk niet één gesprek dat mij niets oplevert in een adviestraject!
  5. Advies als het even kan op 1A3. Ik daag mezelf altijd uit om het advies zo beknopt mogelijk te maken. Dat vraagt steeds stevige keuzes.

Eindresultaat? Een advies dat gedragen is door de organisatie, aansluit bij marktkansen en krachtig en uniek is.