Ontwikkelfasen vlinder

De vlinder leert ons hoe we ons leven bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creëren en wensen kunnen verwezenlijken. Elk nieuw idee en elke stap tot zelfontplooiing spiegelt zich in de ontwikkelingsgang van de vlinder. Symbolisch voor persoonlijke én organisatie-ontwikkeling.

  1. De eifase staat voor de geboorte van een idee
  2. In het larvenstadium is het aan de tijd om te bepalen of dit idee zal worden omgezet in een daad
  3. In de cocon moet men bij zichzelf naar binnen gaan om het idee met de eigen persoon te verbinden
  4. Het tevoorschijn komen van de vlinder is de geboorte van een nieuwe werkelijkheid

Nu kan de vreugde van de nieuwe schepping met anderen worden gedeeld. Deze vier stappen van verandering vinden in het leven voortdurend plaats. Ze zijn noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling. De kracht van de vlinder helpt het denken te ordenen en de volgende stap bewust te zetten.