Wishful thinking

Baukje heeft zich een aantal inhoudelijke doelen gesteld. Zoals alleen te werken aan klussen waar Baukjes energie en passie naar uitgaan. En natuurlijk in de gebieden waar Baukje heeft bewezen steeds hoge kwaliteit te kunnen afleveren.

Vanuit de verschillende studies, maar ook de afgelopen tien jaren vanuit de praktijk, heeft Baukje geleerd dat uitkomsten en conclusies uiteindelijk vanzelf komen, zodra er een gedegen feitenanalyse onderligt. Verrassende nieuwe inzichten komen zelden zomaar aanwaaien. Ze zijn veel vaker het resultaat van werk, meestal monnikenwerk. Door het voeren van intensieve gesprekken, het aandachtig lezen van data-analyses, het verdiepen in de geschiedenis en de competenties van de organisatie en tot slot kijken naar de heersende cultuur van het team, komt er zicht op potentiële strategische richtingen. Dat kan zijn op het niveau van de organisatie, maar ook op dat van een afdeling of een belangrijk project.

Van waar die gedrevenheid, wordt Baukje geregeld gevraagd. Gewoon omdat te veel de waan van de dag heerst en organisaties zich te vaak verliezen in processen en techniekjes. Iedereen heeft zijn mond vol van een zoektocht naar authenticiteit, maar in de praktijk gaat men over tot de orde van de dag. We zijn nauwelijks in staat boven de materie uit te stijgen en ons de vraag te stellen ‘Waarom doe we het zo?’ We hollen van hype naar hype, van nieuw mediakanaal naar nieuw mediakanaal en vragen ons te weinig af of en hoe die activiteit gaat bijdragen aan de doelstelling. De angst om ouderwets te worden gevonden of behoudend, zegeviert op het inzicht van less is more, Baukjes vaste motto.

De trend om bewust te blijven van de roots van de organisatie, er steeds vaker weer op terug te grijpen, lijkt nauwelijks populair bij Goede doelen. Men herpositioneert of evolueert liever naar eigen voorkeur, ofwel men neigt te snel tot wishful thinking. Dat de donateur, zo blijkt desgevraagd,  er meestal een volstrekt afwijkende opvatting op na houdt, daar wordt gemakshalve aan voorbijgegaan. Dit is geen pleidooi om oude technieken op te pakken, maar om je te verdiepen in de werkelijke geefmotieven van donateurs. Daar zijn zoveel goede lessen uit te trekken. Niet in de laatste plaats omdat de doorsnee donateur generaties ouder is dan de doorsnee professional.

Er is veel geld te verdienen voor organisaties door werkzaamheden te beëindigen en te focussen op wat bij ze past. Dat leidt ook tot een beter en eigenwijzer onderscheid van andere organisaties. Er is tegenwoordig meer lef nodig om dingen niet te doen dan ze wel te doen. Onvermijdelijk is natuurlijk focus houden op doelstellingen. En het doorbreken van een heersende organisatiecultuur die gewenste veranderingen dwarsboomt. Vanuit kennis over de werkelijke geefmotieven van achterbannen.

Ja, dat is het type klussen waar Baukje zich graag voor inzet.

Naar overzicht