Training Doelbewust Leiderschap

Als directeur van een goed doel sta je aan het roer van een impactgerichte onderneming. Een uitdagende taak waarin je  steeds balans moet zien te vinden tussen maximale impact, goede relaties met stakeholders en een gezond businessmodel. En dat in een complex veld: een multi-stakeholder-omgeving, de donateur die zich niet laat binden, toezichthouders, concurrentie, nieuwe toetreders, regelgeving, nieuwe technologie, innovaties etc. Hoe geef jij hier goed leiding aan? Hoe navigeer jij jouw organisatie, laveer je tijdig en blijf je toch koersen naar de bestemming?

Hierover organiseren Edwin Venema en ik een reeks bijeenkomsten voor een groep van maximaal 10 directeuren. Ben je geïnteresseerd? Lees dan onze korte brochure Doelbewust Leiderschap binnen het goede doel of bel met mij (06 2250 2354) of Edwin (06 2552 6102).

De training in het kort: een reeks van zes bijeenkomsten waarin we de diepte induiken, prikkelen, afwegingen en dilemma’s beetpakken. In een vertrouwelijke setting bieden we je de gelegenheid om samen met collega-directeuren stil te staan bij de uitdagingen van het leiding geven aan een goed doel. De onderwerpen van de bijeenkomsten worden mede o.b.v. een persoonlijke intake vastgesteld. Het zal o.a. gaan over de balans tussen missie en markt, de spanning tussen vernieuwing en verantwoording, de noodzaak van keuzes maken, hoe je rust bewaart in een dynamische wereld van agile werken, digital en data…  Om de geest te voeden wordt deze training ondersteund met korte colleges (in de vorm van een podcast) door experts op diverse terreinen, zoals impact investing en over de eeuwige strijd tussen de dominee en de marktkoopman.

Waarom hebben we deze training ontwikkeld? We zien dat directeuren van goede doelen voor een enorme opgave staan. Gedreven en naar eer en geweten loodsen zij hun organisatie in de richting van de missie. Regelmatig krijgen we signalen én signaleren we zelf dat de positie waar je als directeur in zit, complex en veeleisend is (zowel met de binnen- als de buitenwereld). Met deze training bieden we een platform voor inhoudelijke gesprekken over de facetten van leiding geven aan een goed doel. Onze motivatie is dat we op deze manier willen bijdragen aan de impact die goede doelen hebben in de samenleving.