Strategie is één, implementatie is twee

LeergangNiets zo belangrijk als een goede en eenduidige strategie. Maar de praktijk zal moeten leren of die strategie ook werkt. Voor de grootse van de zeven bisdommen van de katholieke kerk, Bisdom Rotterdam, heeft Baukje de afgelopen jaren een nieuwe strategie helpen ontwikkelen voor de Actie Kerkbalans. De kern van de strategie is maatwerk leveren aan de parochies die het geld werven onder hun achterban. Met de ontwikkeling van een speciale leergang van zes avonden voor de bestuurders van de parochies en het instellen en opleiden van vrijwillige consulenten kon de stelselmatige teruggang in inkomsten – en dat is ook ook de landelijke trend – worden omgekeerd in een groei aan inkomsten. Door niet langer op de automatische piloot de actie uit te voeren, maar bewuste keuzes te maken, in kleine stapjes veranderingen door te voeren, zoals eerder met de voorbereiding beginnen, aanpassing van de brieven en folders, aandacht in het parochieblad, promotie huis-aan-huis kon de trendmatige daling van -3% worden omgekeerd in een stijging van +3%. 80% van de parochiebesturen heeft aangegeven dat de ondersteuning door kerkconsultenten heeft bijgedragen aan een betere uitvoering en 67% dat het volgen van de leergang heeft geleid tot een aanpassing in de aanpak. De extra kosten die deze interventie vergden werden meer dan goed gemaakt door de extra inkomsten, die naar verwachting een duurzaam karakter hebben.

Naar overzicht