Recent werk

In januari rondde Baukje haar opdracht voor SNV af, een van Neerlands grootste foto art snv ontwikkelingsorganisaties. Zij heeft hen ondersteund bij het vormgeven van een Global marketing strategy. SNV is sinds 1965 werkzaam in een dertigtal landen op gebied van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De organisatie heeft een omzet van ruim honderd miljoen. Als gevolg van veranderingen in de financiering door de Nederlandse overheid is SNV nu volledig aangewezen op de vrije markt. Dat vraagt om een eigentijdse marketing visie en positionering op de internationale markt van ontwikkelingssamenwerking. Baukje is aangetrokken als projectleider en heeft met succes in drie maanden samen met het internationale managementteam van SNV de hoofdlijnen van een nieuwe strategie ontwikkeld.

 

Kansfonds

Het Kansfonds (voorheen Skanfonds) ontwikkelt zich van een vermogensfondsLogo kansfonds naar een hybride fonds. Dat wil zeggen dat naast het beheer van vermogen en uit het rendement op dat vermogen toekennen van subsidies aan beneficiënten, er ook zelfstandig fondsen gaan worden geworven. Die fondsenwerving vraagt om een strategie die past bij het kansfonds, maar die ook kansrijk moet zijn op een overvolle markt. Dat vraagt om keuzes, goed kijken naar bestaande competenties en netwerken en een propositie die past als een nieuwe jas.

Stefanie Lap, Adviseur Filantropie: Baukje is een innovatief talent! Door buiten kaders te denken heeft ze mogelijkheden voor de strategie gezien die we nu ten volle benutten.

 Wilde Ganzen

Wilde Ganzen is een ontwikkelingsorganisatie die haar oorsprong logo wilde ganzenvindt bij de televisie. Het tv-landschap is veranderd en sterk gefragmenteerd en aan de publieke omroep worden andere eisen gesteld. Dat vraagt om een herziening van de strategie. Baukje is gevraagd het management team te begeleiden naar een nieuwe strategie, waarbij opnieuw intensief werd gekeken naar de stip aan de horizon, doelgroepen en marketing en fondsenwerving. De strategie is inmiddels geïmplementeerd in campagnes, het logo en de website.

Liliane Franssen, marketing manager: Met haar prikkelende stijl heeft Baukje het kloppend hart van de organisatie centraal gezet in een eigentijdse marketing strategie.

 

 Wereld Natuur Fonds

Het WNF heeft een uniek communicatie-programma om de Nederlandselogo wnf jeugd te betrekken bij de natuurbescherming. Baukje is gevraagd een audit uit te voeren op de drie merken van dit programma. Zijn we nog voldoende aangesloten bij de behoeften van de Nederlandse jeugd? Voldoet het programma nog aan de doelstellingen. Maken we voldoende gebruik van de moderne technologie? Wat doen we goed, wat doen we niet goed? De uitkomsten van de audit vormen de input voor de nieuwe strategie.

Naar overzicht