Recensie: Handboek voor sponsoring en fondsenwerving

boek HvdWDe nieuwe uitgave van Handboek voor sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties is uit. Het had best HET handboek mogen heten, want alhoewel er op deelterreinen ook prima boeken verschijnen, is dit nog steeds het enige complete overzicht. Hans van der Westen heeft met medewerking van een flink aantal experts het boek weer een flinke vernieuwingsslag gegeven: nalatenschappen werving en online fondsen werven hebben nu ook een eigen hoofdstuk, evenals het aanvragen van subsidie bij overheden. Het is een basisboek dat ook bij gelouterde fondsenwervers binnen handbereik mag staan. Al is het maar als naslagwerk of checklist op de meest basale kanalen en middelen. Zeker voor minder ervaren en startende fondsenwervers zal het als het ware de basis cursus fondsenwerving zijn, vrij compleet van ‘hoe om te gaan met de interne organisatie’ tot en met stappenplannen voor het opzetten van events en een sponsoraanpak.

Ik had een inbedding in de meer strategische marketing vraagstukken op z’n plek gevonden. Het boek gaat mijns inziens onvoldoende in op relatieopbouw met achterban (van lead tot actieve donateur) en ook het belang van zichtbaarheid, imago, naamsbekendheid wordt niet behandeld. Ik realiseer me dat om dit te behandelen we nogmaals 300 pagina’s nodig zouden hebben. Een hoofdstuk marketing strategie is echter wel op z’n plaats, want fondsenwerving staat niet meer op zichzelf.

Handboek bestellen bij bol.com: Klik hier.

 

Naar overzicht