Melinda Gates over filantropie

Een paar pakkende quotes uit een Volkskrant-gesprek met Belinda Gates. Geven door de rijksten wordt mijns inziens regelmatig te makkelijk en cynisch filantrokapitalisme genoemd. Het artikel levert een evenwichtig, genuanceerd beeld op van hun visie.

“Bill en ik hebben meermaals gepleit voor hogere belastingen voor de rijken in Amerika. Het is hoog tijd om het Amerikaanse belastingbeleid tegen het licht te houden.”

“Uiteindelijk spelen filantropen een piepkleine rol, overheden zijn het belangrijkst.”

“Er is een belangrijke rol weggelegd voor filantropie. Filantropie kan een katalyserende werking hebben. We kunnen risico’s nemen en dingen uitproberen.”

De kinderen van Bill en Melinda erven 0,01% van het vermogen …

Het lezen waard: https://www.volkskrant.nl/mensen/anticonceptie-is-de-sleutel-tot-vooruitgang~b5a19328/