Marketingstrategie in max. 297 × 420 mm.

IMG_7806We kennen ze allemaal, de rapporten, de overcomplete inhoudsopgaven, de eindeloze reeksen analyses, waarbij de lezer al snel de draad kwijt is en nauwelijks in staat wordt gesteld tot de kern door te dringen. In de ogen van Baukje meestal zonde van de tijd en alle noeste schrijfarbeid, want meestal leest niemand het en gaat iedereen over tot de orde van de dag. De organisatie dobbert voort en de activiteiten breiden zich uit als de spreekwoordelijke buiten zijn oever tredende rivier. ‘Wie schrijft die blijft’ zal menig vastgeroeste schrijf- en beleidsmedewerker denken terwijl hij opnieuw vol trots zijn meesterwerk beziet.

‘Belangrijkste probleem van dit soort rapporten, visies, beschouwingen is dat ze vaak blijven hangen in de analyse en de vele ontwikkelingsmogelijkheden, maar geen heldere keuzes bevatten, die medewerkers uit de organisatie als leidraad voor hun werk zich eigen zouden moeten maken. Het blijft vaag. Zo ontstaat onbedoeld één groot mistgordijn, terwijl de huidige tijd vraagt om een glasheldere en onderscheidende koers, een scherp geformuleerde briefing voor de operationele plannen en doelstellingen. Er worden al vele jaren boeken over vol geschreven hoe het wel kan, adviesbureaus grossieren in ondersteunende modellen en er is een ruime keuze uit seminars die je in een dag voorbeelden aanreiken van hoe je het zou kunnen aanpakken. Maar wat je als beleidsmedewerker wel zelf moet meebrengen is leiderschap, lef en het vermogen de mensen om je heen te begeleiden naar die scherpe keuzes.’ Aldus Baukje.

In de talrijke strategische trajecten die Baukje de afgelopen jaren heeft begeleid gaat er nog steeds veel tijd zitten in een grondige interne en externe analyse, wordt er ruim tijd besteed aan het raadplegen van stakeholders en het ontwikkelen van uitdagende strategische opties. Is er altijd bijzondere aandacht voor het van de schrijfwereld afgeleide motto ‘kill your darlings’, activiteiten waar zoveel positieve aandacht in is gaan zitten de afgelopen jaren dat het bijna ondenkbaar is dat er mee gaat worden gestopt, terwijl achteraf iedereen blij is dat het hoge woord er uit is. Maar al die afwegingen, doorkijkjes, doorrekeningen, vergelijkingen, observaties, meningen en trends zijn slechts de bouwsteentjes om tot één glasheldere strategie te komen. Goed om ze samen beet te pakken, om te keren, nog eens te kantelen, maar niet belangrijk genoeg om ze in omvangrijk beleidsproza te verpakken. Als het voorwerk eenmaal goed is gedaan past de koers en het waarom prima op maximaal een A3-tje.

Daarom is het eindrapport dat Baukje oplevert aan haar klanten na een strategietraject zelden omvangrijker dan 297 × 420 millimeter. Je bent dus gewaarschuwd. (En het wordt zeker korter dan dit artikel!)

Naar overzicht