Lancering jeugdprogramma: Hartvrienden

vis-logo-hartvienden-v3-2-mbDe Hart&Vaatgroep en de Nederlandse Hartstichting hebben samen een nieuw jeugdprogramma ontwikkeld. De lancering ervan is op 8 november. De onderliggende strategie is met ondersteuning van Baukje ontwikkeld.

Nederland telt ongeveer 20.000 jongeren met een hartafwijking; jaarlijks worden er ongeveer 1.300 kinderen mee geboren. Voor zowel de Hartstichting als De Hart&Vaatgroep* zijn deze jongeren en hun ouders een belangrijke doelgroep. Beide organisaties hadden tot dusverre eigen ‘producten’ en diensten. De Hartstichting verstrekt informatiebrochures en financiert onderzoek, De Hart&Vaatgroep geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact, ondersteunt gezinnen door vakanties, workshops en vele andere activiteiten. Beide organisaties bundelen nu hun krachten in een nieuw programma.header_verhaal_ilse

Het denken hierover ontstond naar aanleiding van een pilot met de zgn. Tikkie-ring. Bij elk onderzoek en elke behandeling in het ziekenhuis krijgt een kind een specifieke Tikkie (bloed prikken, infuus, scan, etc.). Zo vult zich gaandeweg de ring. De verzameling Tikkies vertelt als ware het eigen persoonlijke verhaal. Een verhaal om te delen met familie, vrienden, klasgenootjes en lotgenoten. Dit programma kan op zeer grote waardering rekenen van zowel kinderen, ouders als behandelaars, zo bleek uit onderzoek.

De Tikkie-ring is dus een mooie en gewaardeerd product. Aan Baukje is gevraagd om daar een marketingplan voor op te stellen, met aandacht voor branding, fundraising en relatiemarketing. Wetende dat beide organisaties meer te bieden hebben voor kinderen met een hartaandoening, stelde Baukje in de strategie voor niet alleen de Tikkies onder de aandacht te brengen, maar het gehele aanbod. Voor de doelgroep creëer je dan meer waarde. Zo ontstond de strategie voor een nieuw jongerenprogramma. Een programma dat relaties met kinderen en ouders opbouwt op basis van hun behoeften en bijdraagt aan kwaliteit van leven. Een programma waar voorlichting en fondsenwerving hand-in-hand gaan.

Al het bestaande aanbod werd dus gebundeld onder dit programma. Maar belangrijker: nieuw aanbod wordt ontwikkeld in nauwe afstemming met de doelgroep. Zo kwam uit focusgroep onderzoek naar voren dat ouders van al wat oudere kinderen hun ervaringen best wilden delen met ouders die net een kindje hebben gekregen met een hartaandoening. Deze buddy’s noemen we straks Hartewijzers.

Met Hartvrienden bereiken de Hartstichting en de Hart-&Vaatgroep een grote, belangrijke doelgroep. Hartvrienden versterkt de beide merken en de achterban wordt actiever betrokken. Ook de fondsenwerving maakt er vanzelfsprekend onderdeel van uit; er worden proposities ontwikkeld gericht op de doelgroep zelf, op de omgeving van de doelgroep, op bedrijven en op donateurs.

*De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten.

Bron afbeeldingen: Website Hartvrienden

Naar overzicht