Is mijn fondsenwerving future-proof?

Mogelijke aspecten Tinke-audit

Mogelijke aspecten Tinke-audit

Die vraag werd ons de afgelopen jaren door tal van organisaties gesteld en door de mensen achter Tinke, waaronder Baukje, ook steeds adequaat beantwoord.  Ook in 2016 hebben we een aantal organisaties weer op weg geholpen naar een meer toekomstbestendig inkomstenmodel. Nu de zoektocht naar privaat geld door steeds meer organisaties ter hand wordt genomen, het aantal wervingskanalen sterk is gegroeid, de communicatiedruk toeneemt door voortschrijdende digitalisering, wordt de noodzaak van het beschikken over een toekomstbestendig verdienmodel actueler.

Jamie Goewie, oprichter van stichting Be a Businessman en stichting Child at Venture, vatte de noodzaak ervan in haar jongste FondsenwervingsWebinar Innovaties en nieuwe verdienmodellen als volgt samen: ‘Larger and more traditional NGO’s need to find their strengths on organizational level and decide their position in this new field’. Dus niet méér van het zelfde. Het is ook geen kwestie van opnieuw volstaan met het draaien aan een paar knoppen. Het vraagt om een integrale visie op hoe je de harten en de portemonnee van een groeiende achterban op een duurzame manier weet open te krijgen. En te houden!

De mensen achter Tinke hebben de afgelopen twintig jaar vele tientallen audits uitgevoerd op de marketing operatie van evenzoveel goededoelenorganisaties. En die audits zijn mee geëvolueerd met de veranderingen in de buitenwereld en de eisen die aan goede doelen worden gesteld. De adviezen op basis van deze audits bieden een stevig handvat voor nieuw beleid en nieuwe energie. Omdat de Tinkers als buitenstaander al snel anders tegen de operatie aankijken dan de mensen van binnen, omdat ze hun

TI-Zomeraudit_Visual2

De zes stappen van een Tinke-audit

vak ervan hebben gemaakt de buitenwereld naar binnen te halen en –het moet ook gezegd worden – ze barsten van de ervaring. En last but not least, ze kennen de wereld van goede doelen nu eenmaal door en door. Tinke werkt met een beproefd model om  programma’s tegen het licht te houden, dat de aandacht vestigt op de meest kritische aspecten, strategisch, tactisch en operationeel. Zit jij -in aanloop naar het nieuwe kalenderjaar- ook met de vraag ‘hoe worden we toekomst-proof’, puzzel je met de inhoud van je meerjarenbeleidsplan, of heb je geen sluitend antwoord op stagnerende inkomsten, ga dan eens praten met de mensen achter Tinke. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij het antwoord voor je vinden.

Baukje en haar mede-Tinkers hebben recent audits afgerond en adviezen uitgebracht voor het Wereld Natuur Fonds, Wilde Ganzen, CliniClowns en een van de grote fondsenwervende UMC’s.

Naar overzicht