Goed onderzoek een feest!

Een van de pijlers onder het werk van Baukje is onderzoek. Er zijn nog altijd organisaties die onvoldoende het belang van onderzoek inzien en het niet hebben geïncorporeerd in hun beleidscycli.

Gedegen en regelmatig onderzoek zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het levert voortdurend nieuwe inzichten op. Baukje baseert een belangrijk deel van haar adviezen op onderzoek; soms voert ze dat zelf uit, soms besteedt ze het uit aan onderzoeksbureaus.

Beleidsvorming zonder voorafgaand onderzoek heeft als risico dat heersende, vaak professionele opvattingen en de bestaande cultuur de richting bepalen. Of nieuw beleid succesvol is wordt uiteindelijk bepaald door afnemers, bij goede doelen zijn dat donateurs en leden. Soms volstaat het om een tiental gesprekken te voeren met individuele stakeholders. Veel beter is het geregeld in gesprek te gaan met groepen vertegenwoordigers uit de onmiddellijke omgeving.

Ferro1Baukje heeft met Ferro Explore! kwalitatief onderzoek gedaan onder doelgroepen naar nieuwe positioneringsrichtingen. De feedback was zo overtuigend, dat veel letterlijke uitspraken als quotes in het merkpaspoort verwerkt kunnen worden. De kunst van goed onderzoek is ook om te luisteren naar wat mensen misschien niet letterlijk zeggen, maar wat eronder schuil gaat. Die interpretatie vraagt om doorgewinterde onderzoekers en veel parate kennis van geefmotieven.

Zeker zo vruchtbaar is dat medewerkers (van directie tot uitvoering) meeluisteren tijdens onderzoek en zelf ook kunnen zien en ervaren hoe hun achterban praat en denkt over het werk van de organisatie. Soms is dat confronterend (‘Waarom zeggen ze niet gewoon wat ze bedoelen’), maar altijd is het leerzaam: zó wordt er over jouw organisatie, jouw werk gesproken. Dit is de werkelijkheid. Luisteren dus, en doe er je voordeel mee!

Naar overzicht