Goed doen draait (niet) alleen om geld

Bij veel goede doelen draait het nog steeds te veel om geld. Er worden wel nieuwe initiatieven ontplooid, maar als die niet na de eerste of tweede keer een verzekerd interessant business model opleveren, worden ze ook weer bij het grofvuil gezet. Vernieuwing kan alleen gedijen bij vasthouden aan een lange termijn visie, aan een visie die zich baseert op optimaliseren van relevantie en impact, niet op het alsmaar vergroten of blijvende afhankelijkheid van gedoneerd geld.

Nog steeds is de blik te veel gericht op de korte termijn, het vermijden risico’s en wordt er te weinig (opr)echt contact onderhouden met de buitenwereld. Dan kunnen we toch niet verbaasd zijn als de steun vanuit de samenleving blijvend verlaagt? Waar denkt Jan Publiek als eerste aan bij goede doelen? Geld! Vreemd? Nee natuurlijk niet, want het meeste dat ze horen over goede doelen heeft met geld te maken, geld dat geworven moet worden, geld dat besteed wordt, geld dat blijft hangen aan een bepaalde stok, te veel geld naar bepaalde bestuurders…. Etc etc.

Gelukkig kan ik dit verhaal ook nuanceren. We zien mooie voorbeelden van modernisering van goede doelen. Maar ik ga niet nuanceren, omdat ik wil oproepen tot tempo en wil voorkomen dat managers van goede doelen toch duiken, afwachten en voorlopig de korte termijn plannen blijven dienen, gewoon de ruif leegplukken, donateurs op bestelling no cure no pay kopen, het imago verder negatief laden, kanalen definitief om zeep helpen, kortom: draagvlak onomkeerbaar beschadigen. Gaan we nu inzien dat we deze sector moeten vernieuwen of gaan we wachten tot we ingehaald worden door de nieuwe werkelijkheid van goed doen door social businesses, vermogende mensen, bedrijfsfondsen, meer en beter MVO / CSR beleid, nieuwe particuliere initiatieven.