Uniek webinar programma voor fondsenwervers

Samen met Reinier Spruit en ifunds lanceert Baukje een uniek webinar programma voor fondsenwervers. Baukje en Reinier maken zich sterk om kennis – die volop aanwezig is in de sector, maar nog lang niet iedereen bereikt – gratis met anderen te delen. ifunds heeft al ruimschoots ervaring opgedaan met webinars en is bereid deze kennis belangeloos in te zetten om gezamenlijk een zo groot mogelijke groep fondsenwervers te bereiken. Immers: het laagdrempelig toegang hebben tot kennis en informatie is voor veel goede doelen van levensbelang. Deelname aan een webinar kan met een kleine inspanning een groot verschil maken.

1e webinar met ruim 100 deelnemers
Het eerste webinar is alweer achter de rug. In dit webinar behandelde Arjen van Ketel, met steun van moderator Wieb van de Donk (WWAV), de kansen die een nalatenschappen programma biedt voor goede doelen. Met ruim honderd deelnemer voorzag het duidelijk in een behoefte.

Volgende week is het 2e webinar
Donderdag 18 februari om 10 uur is het 2e webinar. Dan nemen Pamala Wiepking en Rob Beltman je mee in de wondere wereld van geefmotieven en doelgroepen. Zo maak je kennis met de acht wetenschappelijk onderbouwde mechanismen die er voor zorgen dat mensen donateur worden. Je leert deze motieven te herkennen en ontdekt hoe je donateurs gericht daarop kunt aanspreken om effectiever steun voor je goede doel te werven en te behouden. Je wordt ook uitgedaagd met de “geefmotieven-bril” te kijken naar je eigen donateursbestand (segmentatie, persona) en wervingscommunicatie.

Programma komende maanden

Elke keer met interessante sprekers en onderwerpen. Reinier: “We hebben ons best gedaan op een programma met afwisseling tussen meer abstract strategische onderwerpen en meer praktisch, operationele insteken. Zo is er voor ieder wat wils. We hebben bewust gekozen voor een tijdstip in de ochtend op werkdagen. Zo kun je ook besluiten samen met collega’s te kijken. Achteraf kun je de opname van de webinars ook terugzien. Maar dan ontbreekt natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen. Het actuele programma staat op de website: www.fondsenwervingwebinars.nl. Het programma voor het najaar is inmiddels bijna klaar. Op de website kunnen bezoekers ook zelf onderwerpen aandragen. Wij gaan dan bij voldoende animo op zoek naar geschikte sprekers. Onderwerpen zijn onder meer Trends, Donor journeys, Online fondsenwerven en Nieuwe verdienmodellen. Deelname is gratis dankzij de vrijwillige medewerking van alle betrokkenen en een aantal sponsors.”

Contactgegevens
www.fondsenwervingwebinars.nl
Of neem contact met ons op!
Baukje Stam: baukjestam@live.nl of 0622502354
Reinier Spruit: reinier@reinier.fr
ifunds: info@ifunds.nl

Naar overzicht