FondsenwervingWebinars, schot in de roos

Fondsenwervingwebinar foto 2Eind 2015 spraken Reinier (Spruit, voor wie ‘m nog niet kent) en Baukje over de noodzaak om meer kennis te delen binnen de sector. Ze deelden al de passie om zaken simpel te houden en de liefde voor moderne online technologie. FondsenwervingWebinars was geboren! Met beider uitgebreide netwerk kon het niet moeilijk zijn om de beste sprekers te werven. En het kon toch ook niet moeilijk zijn die sprekers per Webinar een aanzienlijk publiek te garanderen. Want een uur praten in een camera is één, maar de wetenschap dat er niemand kijkt zou onverdraaglijk zijn.

Met een beetje bluf, maar vooral met veel overtuiging, hebben ze de schouders er onder gezet en na zes maanden, zes zeer succesvolle Webinars en ruim 700 deelnemers verder, waaronder veel vaste kijkers, kan de enthousiaste conclusie getrokken worden: schot in de roos! Omdat Reinier en Baukje het als vrijwilliger doen naast hun drukke praktijk kon het alleen worden gerealiseerd, en met wat eigen geld, dankzij sponsors als Instituut Fondsenwerving (IF), Goede doelen Nederland (GDN), Fourbottles en –in het bijzonder- de gratis technische ondersteuning en faciliteiten van Ifunds. Met ingang van 2017 gaan de webinars verder onder de vleugels van IF en worden daarmee onderdeel van het nieuwe kennisplatform, dat medio oktober het daglicht gaat zien.

Op 15 september worden alle seminars nog eens herhaald in een speciaal live event in samenwerking met Het Huis van de Gezondheid in Amersfoort. Het programma voor het najaar bevat weer veel nieuwe sprekers en onderwerpen. Voor 2017 wordt de frequentie aanzienlijk verhoogd, wordt de samenwerking met het hoger en universitair onderwijs gezocht en worden er speciale online leerlijnen opgezet voor wie verdere verdieping zoekt.

Mocht jij belangstelling hebben zelf een Webinar te verzorgen, ben jij ten onrechte nog niet gespot als de ideale moderator, zien wij een onderwerp dat zich goed leent voor een Webinar over het hoofd, dan volstaat een kort mailtje aan Baukje.

Naar overzicht