Flow

Toen ik in 2012 voor mezelf begon, gaf ik aan m’n opdrachtgevers een abonnement op Flow Magazine. Flow als begrip is de laatste jaren terecht gekomen in de spirituele, licht zweverige mindfulness- en meditatiehoek en wordt door veel organisatie-adviseurs / bedrijfskundigen als te weinig feitelijk gezien. Ik ben overtuigd van het belang en de toepassing van flow voor organisaties. Vrij denken, de juiste energie voelen, creativiteit aanboren.

Al in 2008 kwam Mihali Csikszentmihalyi (dit spreek je uit als Tsjik-sent-mie-ah-haai) met het boek Flow. Er zijn momenten waarop mensen zich  optimaal gelukkig voelen. Dat gebeurt vaak in situaties waarbij mensen zo betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om zich heen vergeten.Flow is niet iets dat ons toevallig overkomt, wat veel mensen denken. Wat kan bijdragen aan Flow is het streven naar een concreet doel. En dan is het de kunst om innerlijke harmonie te creëren en de  vaardigheid om externe omstandigheden in overeenstemming te brengen met je doelen. Dit draagt er allemaal toe bij dat je het gevoel hebt dat je je leven onder controle hebt en een zinvol bestaan hebt.

Precies dit geldt volgens mij ook voor organisaties die in Flow zijn, die werken vanuit bezieling en overtuiging aan een concreet streven de wereld een beetje mooier te maken. Geldt deze bezieling dan niet automatisch voor non profit organisaties? Nee, helaas niet (meer), is mijn ervaring. Door verdergaande professionalisering en jarenlange groei taken zelfs npo’s wel eens vervreemd van zichzelf. Eisen, checklists, protocollen, technieken leiden tot uniformering van plannen. De eigenheid verschraalt. Als dat gebeurt, vermindert ook de flow: het draait allemaal minder lekker, aanwas van donateurs vermindert, de animo van vrijwilligers stagneert, alles kost meer energie, er wordt geforceerd geïnvesteerd.

Bring the flow back, bring the love back.