Filantropie is als de dagpauwoog

De dagpauwoog is een van de bontst gekleurde en bekendste soorten vlinders in Europa. Het grote verspreidingsgebied is onder meer te verklaren doordat de belangrijkste voedselplant, de brandnetel, zoveel voorkomt. In België en Nederland is de dagpauwoog algemeen aanwezig. De dagpauwoog is goed onderzocht waardoor er veel bekend is over de levenswijze, de voortplanting en de ontwikkeling van de vlinder. De dagpauwoog is moeilijk te verwarren met enige andere vlindersoort. De dagpauwoog is een schuwe soort die zich moeilijk laat benaderen. In rust worden de vleugels tegen elkaar geklapt boven het lichaam, zodat de vlinder sprekend lijkt op een dor blad. De wetenschappelijke naam luidt Aglais: aglaos is mooi, aglaia is schoonheid. Aglaja is een van de drie gratiën: aglaia staat voor schoonheid en glans (de andere twee zijn Euphrosyne dat staat voor vreugde en Thalia (of Cleta), dat staat voor (op)bloeiend geluk).