Een positieve inspanning loont

Dat Kerkbalans al jaren de grootste fondsenwervende actie is in Nederland, weet zo zoetjes aan iedereen wel. En ook dat die inkomsten onder druk staan als gevolg van de vergrijzing en minder kerkgangers. Voor Bisdom Rotterdam was dat reden extra aandacht te besteden aan de voorbereiding van deze jaarlijks terugkerende actie. Immers de kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden.

Baukje is al ruim tien jaar betrokken bij de professionalisering van Kerkbalans en stond in 2005, in haar periode bij WWAV, aan de basis van de nieuwe strategie ‘Verbreden en verdiepen’. Elke strategie vereist onderhoud. Daarom heeft Bisdom Rotterdam de afgelopen jaren ingezet op het versterken van de kennis op het niveau van de parochies, die van oudsher plaatselijk de actie uitvoeren.

Leergang communicatie en fondsenwerving

Baukje heeft een speciale leergang ontwikkeld van zes avonden waar bestuurders werden bijgeschoold op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Daarnaast heeft ze een groep vrijwillige kerkbalans consulenten opgeleid die de parochies bijstaan in de voorbereiding van de actie. En ook zijn er voorlichtings- en inspiratieavonden georganiseerd door het Bisdom en tal van documenten opgesteld aan de hand waarvan de actie kan worden georganiseerd. In tegenstelling tot de landelijke trend heeft deze multidisciplinaire aanpak geleid tot een verwachte stijging aan inkomsten en een positief trendverschil in inkomsten van 4% tot 6%.

Kentering

Ditmaal is de kentering aan inkomsten niet het gevolg van een nieuwe strategie, maar van maatwerk. Door in te zoomen op alle onderdelen van het proces en goed te kijken naar verbetermogelijkheden werden aanpassingen gedaan in briefteksten, de persoonlijke bezorging van het mailstuk, de informatie over de besteding van de giften, de aandacht in het parochieblad, de mogelijkheid mensen te herinneren aan het verzoek, etc. Het was bepaald geen kleine inspanning, zeker niet voor al die vrijwilligers, maar het heeft zich allemaal dubbel en dwars uitbetaald. Een positieve inspanning loont, echt!

 

 

Naar overzicht