PR sector is abominabel!

Baukje is een van de sponsoren van het 1e IF Debat Cafe in het Amsterdamse Felix Meritis op maandag 10 september

o.l.v. debatleider Cees Grimbergen.

In de spannende setting van een debattafel met genodigden en deskundigen en -in interactie- met maximaal vijftig IF-leden worden er debatten gevoerd over belangrijke thema’s binnen de fondsenwervende sector.

Deze eerste keer wordt gedebatteerd over de PR van de fondsenwervende sector. Hoe is het mogelijk dat onze sector, waar vele miljoenen worden besteed aan communicatie, zich in de media steeds weer moet verdedigen en een achterhoedestrijd lijkt te voeren. Terecht of onterecht? Terwijl er zoveel waardevolle maatschappelijke projecten worden opgezet, weten we nauwelijks de harten van critici te winnen. Is het gebrek aan overtuigingskracht, gebrek aan zelfvertrouwen of zijn we gewoon naïef. Of ligt het allemaal aan die ander? Waarom vinden Nederlanders in overgrote meerderheid dat best flink de bezem door de huishouding gehaald kan worden van gesubsidieerde organisaties. Laten we wel voldoende de impact zien van ons werk. Of komen we daar pas mee als we op al de snijtafel liggen.

Kortom: hoe krijgen maatschappelijke organisaties en Goede doelen de regie over hun boodschap in de media en daarmee over hun voortbestaan.

Je bent 10 september vanaf 15.30 uur van harte welkom. Het debat vindt plaats van 16.00 tot 17.30 uur. Aansluitend is er een borrel en gelegenheid tot napraten. Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, 1016 EZ te Amsterdam (routebeschrijving)

De bijeenkomst is besloten en alleen toegankelijk voor IF leden en genodigden. Je kunt je tot 7 september aanmelden via het algemene mailadres: info@instituutfondsenwerving.nl

Mocht je belangstelling hebben het debat bij te wonen en nog geen lid zijn van het Instituut Fondsenwerving (IF) dan kun je hier lid worden.

Andere sponsoren van het Debat Café zijn WWAV, Mindwize en Delphi

Naar overzicht