Leergang Baukje gaat 3e editie in!

Logo Leergang-Communicatie en FondsenwervingBaukje werkt al jaren voor veel parochies, verspreid over het land. Zo geeft ze trainingen over fondsenwerving, kerkbalans en vrijwilligerswerving. Ze heeft meer dan vijftig parochies begeleid en voor hen plannen ontwikkeld om de inkomsten en het draagvlak te vergroten.

Al die ervaring heeft ze nu in nauwe samenwerking met bisdommen gebundeld in een op de katholieke kerk toegesneden leergang communicatie en fondsenwerving.

De eerste editie liep van oktober 2013 t/m januari 2014. De deelnemers (in totaal 26 personen uit 8 parochies) waren unaniem enthousiast. Vanaf mei gaat Baukje met twee nieuwe edities van start, één in het Bisdom Rotterdam en één in het Bisdom van Breda.

De leergang bestaat uit zes modules verdeeld over zes avonden:

  • Externe communicatie: imago, PR, ‘ethiek’ van marketing van de kerk
  • De actieve kerk, in contact met andere doelgroepen dan trouwe kerkgangers
  • Vrijwilligers werven en behouden
  • Kerkbalans Nieuwe Stijl: segmenteren en de aanpak per segment
  • Fondsenwervende technieken: deel 1 (zoals nalatenschappen, grote giften, extra giftverzoeken, collecte, etc.)
  • Fondsenwerving technieken: deel 2

De leergang voldoet aan alle kwaliteitscriteria van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Naar overzicht